Καταστατικό

Το καταστατικό του Συνεταιρισμού μας περιέχει τα παρακάτω 23 άρθρα :

ΑΡΘΡΟ 1ο :ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 3ο :ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4ο :ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5ο :ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ο :ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο  Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΕΦΑΛΑΙΑ του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11ο Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16ο ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 20ο ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 23ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού.

Γινε μελος

Facebook

Εισοδος μελων

Φωτογραφικό αφιέρωμα

Ο καιρός